Bedrijfsfilosofie

mandla mentoor
Mandla Mentoor

De naam Mandla is ontstaan uit een inspirerende ontmoeting met Mandla Mentoor een kunstenaar uit Soweto in Johannesburg. Hij heeft dermate veel indruk gemaakt dat de naam van de organisatie aan hem is opgedragen.

Tijdens een inspirerende reis werd kennis gemaakt met SOMOHO, Soweto Mountain of Hope. Soweto roept bij veel mensen beelden op van geweld, verkrachtingen, moord, opstand en onveiligheid. En zo was het ook. Soweto was een no-go-area waaruit de gemeente van Johannesburg zich had teruggetrokken. Politie liet zich er niet zien. Scholing was er nauwelijks. Vuil werd niet opgehaald en stapelde zich op. Het merendeel van de bewoners was werkloos. Veel kinderen verloren hun ouders aan Aids. En juist op deze plek van schaarste ontstond, vanuit de wil om een nieuwe toekomst te maken, vernieuwing .

De situatie in Soweto leek uitzichtloos. Totdat kunstenaar Mandla Mentoor voor zichzelf vaststelde dat hij kunstenaar wilde zijn en niet langer wilde leven in een buurt waar kunst niet mogelijk is. Het aangrijpingspunt voor vernieuwing was het bijeenbrengen van Aids-wezen. Samen met deze kinderen plantte Mandla bloemen aan de rand van een vuilnisbelt van meters hoog, ooit een groene heuvel. Toen hij de kinderen vroeg of ze in deze uitzichtloze situatie wilden blijven leven was het antwoord een duidelijk nee!

Mandla Mentoor

Wat kon hij doen? Er was gebrek aan werk, scholing, gezondheidszorg en veiligheid. Om de uitzichtloze situatie een nieuwe betekenis te geven, keerde Mandla zijn denken om: er was overvloed aan arbeidskrachten, aan grondstoffen in de vorm van afval en aan energie om verschil te willen maken. Onder zijn leiding gingen de kinderen het afval zien als grondstof. Ze haalden het op en scheidden het. Van plastic maakten ze hoedjes en badmatjes. Van oud papier maakten ze nieuw papier dat op schooltjes kon worden gebruikt. Onbruikbaar papier werd papier-maché dat als grondstof kon dienen voor kunst. Oude vaten werden trommels. De trommels stimuleerden anderen tot het maken van muziekinstrumenten uit de afvalberg. Zo ontstond er kunst en muziek. De afvalberg werd weggewerkt en mensen in de wijk vonden een nieuwe identiteit.

Een prachtig voorbeeld van één persoon die het verschil maakt door mensen samen te brengen en te verbeelden wat zou kunnen zijn. Vanuit een droom en een visie ontstaat beweging en vernieuwing.

Mountain of Hope, Soweto

Inmiddels zijn er meer dan twintig groepen actief in de wijk. Naast de muziekgroep en de kunstgroep zijn er groepen voor afvalverwerking, omgevingsinrichting, onderwijs, kledingherstel, maaltijden en dans. De groepen organiseren zichzelf en verschillende groepen komen geregeld bij elkaar om elkaar vragen voor te leggen, advies te geven, te steunen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Vanuit visie ontstaat spontane samenwerking. Het afval is de wijk uit. De vuilnisbelt is weer een heuvel met een parkachtig landschap waar mensen uit aangrenzende wijken elkaar kunnen ontmoeten. De oude watertoren op de heuvel, vroeger een schuilplaats voor jeugdbendes, is nu een symbool van vernieuwing. De oude autobanden die vroeger werden gebruikt voor halskettingmoorden dienen nu als grondstof voor een gemeenschapshuis.

Moord, verkrachting en beroving zijn zeldzaam. Vanuit identiteit, betekenisgeving en zelforganisatie is een nieuwe gemeenschap ontstaan: mensen geven zelf vorm aan hun toekomst.
De transformatie gaat verder. De muziek- en dansgroep maken inmiddels internationaal furore. Met hun succes zijn ze een voorbeeld en een steun voor nieuwe groepen van jonge kinderen die muziek leren maken en dansen. Er is inmiddels een nieuwe groep ontstaan. Het is een groep die bestaat uit mensen die hun verhaal over de leefbaarheid in hun wijk willen vertellen aan mensen in andere wijken in Soweto. De energie, de wil en het vertrouwen om samen verschil te kunnen maken en de toekomst in eigen hand te nemen is groot.

(Sioo)