drs. Martijn Meulenbeek MCM CMC, oprichter en eigenaar van Mandla BV is met ruim 15 jaar ervaring een zeer ervaren manager en consultant.

Martijn heeft zijn sporen verdiend bij grotere bedrijven en de overheid.

Martijn is ook Master Practioner NLP

martijn-meulenbeek

“Om nieuwe eilanden te ontdekken, moet je de kust verlaten.”

Ik ben een resultaatgerichte professional die goed is in het vereenvoudigen en reduceren van complexiteit.

Vaak werk ik in trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij een duidelijke aansluiting met de strategie van een organisatie dient plaats te vinden. Het afstemmen van diverse lijnactiviteiten en projecten, de onderlinge relaties hiertussen en de afhankelijkheden met de omgeving, maken dat ik me als een vis in het water voel.

Ik ben een betrokken en resultaatgerichte professional die op een inspirerende en oplossingsgerichte wijze het verschil wil maken en bijdraagt aan de ontwikkeling van betekenisvolle en succesvolle organisaties. Hierbij bepaal ik in hoge mate de eigen weersomstandigheden en ben volgens mensen die me goed kennen te typeren als: dynamisch, prettig in de omgang, betrouwbaar, verbindend en stevig. Denken èn doen zijn hierbij uitgangspunten.

Co-creatie met anderen zie ik als vanzelfsprekend, geen lawine aan rapporten, maar resultaten welke op ambachtelijke wijze verkregen zijn. Ik wil graag onderdeel van de oplossing zijn in plaats van het probleem. In mijn beleving bestaan er geen standaard antwoorden op ambigue vraagstukken.
Ik ondersteun organisaties en mensen bij verandering, verbetering en vernieuwing. In mijn activiteiten maak ik hierbij de verbinding tussen hoofd en hard en maak gebruik van mijn ervaring en inzichten op het gebied van organisatie- en veranderkunde, bedrijfskunde en human resource management.

Professionele achtergrond
Ik studeerde Human Resource Management aan de de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen, en Bedrijfskunde richting Analyse, Ontwerp & Verandering van organisaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Tevens volgde ik de post doctorale basisopleiding management consultant aan de VU te Amsterdam en behaalde in 2007 de graad van Master of Change Management door het volgen van het mastertraject Executive Change Management bij Sioo (Interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leren) in Utrecht. Tevens ben ik Prince 2 gecertificeerd en Master Practioner NLP

Ik was werkzaam bij een consultancy-organisatie op het gebied van HRM binnen de zakelijke dienstverlening en vervulde vervolgens managementrollen op het gebied van human resource management bij British American Tobacco, woningcorporatie Portaal en Enexis. Tevens zijn er diverse artikelen en columns in vooraanstaande vakbladen van mijn hand verschenen.

In 2007 achtte ik de tijd rijp om aan een lang gekoesterde wens en ambitie vorm te geven om een eigen consultancy & interim managementbureau te starten, hetgeen resulteerde in Mandla Consultancy & Interim Management.

Lees verder op LinkedIn

Ooa - Orde van Organisatiekundigen en - adviseurs
Sioo opleidingsinstituut

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht